HOOLEKOGU

Kooli hoolekogu ülesanne on:

  • kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel;

  • õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Hoolekogu