PROJEKTID


KAASAVA HARIDUSE VÕIMALUSTE TAGAMINE TOILA VALLA KOOLIDES

Projekti käigus luuakse Toila valla koolides võimalused hariduslike erivajadustega laste jaoks, kus kohandatakse ruumid õppetööd ja rahunemist soodustavate vahenditega. Luuakse laste liikumist soodustavad keskkonnad toetamaks õpilaste keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning seeläbi õppetöö vaheldusrikkamaks muutmist. Tulemusena on lapsed rahulikumad, kuna loodud keskkond olla teistest vajadusel eraldatud. Loodud tingimused kehalise aktiivsuse väljaelamiseks liikumisraja näol.

Projekti eesmärk:

Suurendada Toila valla koolide valmisolekut toetada haridusliku erivajadusega õpilaste õppimist elukohajärgses koolis ning soodustada seeläbi nende õppeprotsessis osalemist.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusel on Toila valla mõlemas koolis kohandatud tuge vajavate laste jaoks sobilik ruum, mis on sisustatud õppetööd ja rahunemist soodustavate vahenditega ning loodud laste liikumist ergutavad rajad keskendumise- ja tähelepanuvõime parandamiseks.

Ruumi kohandamine HEV laste jaoks: Koolis on olemas sobilik ruum tuge vajavate lastega tegelemiseks, kuid puuduvad vajalikud sisustus, õppe- ja abivahendid. Tegemist on suurema ruumiga, mida on võimalik kappide vm elementidega eraldada, võimaldades ruumi kasutada mitmel eesmärgil korraga. Ruum kohandatakse võimalikult hubaseks (istumispadjad, kiiktool, massaažitool) ning multifunktsionaalseks (planeeritud ruumi vabakujuline laud, mille taha mahub mitu inimest; interaktiivne tahvel). Ruumi eesmärgiks on individuaalsete tundide läbiviimine tuge vajavatele lastele; õppeklassina väikese grupiga töötamiseks; nõustamisruumina, rahustav keskkond õpilasele (ja ka õpetajale) (rahustava muusika kuulamine jms). Lisaks täidab ruum olulist rolli lapse vaimse tervise osas, kuna see võimaldab lapsel olla teistest eakaaslastest vajadusel eraldatud. Ruumi kavandatakse eraldi nurk rahunemiseks, kus saab kuulata rahulikku/rahustavat muusikat. Kui laps on vaja tavaõppest eemaldada, tegeleb lapsega HEV-koordinaator õpiabiõpetaja.

Õpilastel on õppimiseks erinevad vajadused, seetõttu tuleb ette olukordi, kus ühes klassis korraga õppida on mõnel lapsel keeruline. Projektis kirjeldatud tegevuste näol on tegemist mingis osas ennetustööga. Peame looma koolis vajalikud tingimused uue õpperuumi näol, et ennetada võimalikke ebameeldivusi klassiruumis. HEV lapsed vajavad lisatähelepanu ning oma ruumi, kus tunda ennast turvaliselt.

Liikumist soodustav keskkond: Kooli siseruumidesse on loodud liikumist soodustavad tegevused, mida ühildatakse õppetööga. Kooliruum peab liikumist soosima, kuna aktiivsus ja tähelepanuhäirega lapsi on mitmeid, vajalik on leida nende energiale rakendust. Planeeritud on kooli luua keskkonda lihtsaid tasakaalu- ja tähelepanu hoidmise harjutusi kuni keerukamate harjutuste-liigutuste-otsustuste seeriateni. Liikumine aitab taastada õppimisvõimet, seetõttu on HEV lastele antud projekti tegevused olulised ning toetavad nende õppimist. Liikumisrada läbib tervet koolimaja, keldrikorrusest kuni 4. korruseni. Koolis on HEV lapsi, kes vajavad tuge motoorikaga, tasakaalu arendamisel ja rahunemisel. Liikumisrada annab selleks võimaluse teha seda nii koos klassiga kui individuaalselt. Liikumisrada saavad lapsed kasutada ka peale koolipäeva.

Kõiki planeeritud soetused ei saa olema ainult HEV õpilastele suunatud ruumides vaid on kasutusel ka koolide teistes ruumides. Projekti raames on kavas õppevahendite soetamine.

Ideeviit NÄDALAMÖLL

Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss “Ideeviit” on ellu kutsutud, et toetada noorte ettevõtlikkust ja osalust. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades.

Meie idee on esmakordselt tähistada noorsootöönädalat meie kandis - seda ei ole varem toimunud. Meie idee on korraldada nädal, kus on palju tegevust igaks päevaks. Näiteks NoorteKohvik, rohkem üritusi (teemapäevad jms), noortevaheline lauamängumaraton...Soovime luua olemise nurga, kus saaks suhelda ja ennast analüüsida. Ühel päeval tahame minna seiklema Kiviõlisse, et arendada meeskonnatööd. Korraldame koolis õpikojad noorte osaluse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks. Soovime korraldada nädal täis möllu. Kaasame noori vanuses 13 kuni 16 aastat. See projekt on vajalik, sest nii meie kui osalejad saavad kogemusi, koostegutsemist, tunda uhkust tehtud töö eest. See projekt toimub Ida-Virumaal.

Meie idee selgitus

Esmaspäev - Lauamängudemaraton, kus erinevas vanuses noored on ühe laua taga, suhtlevad ja mängivad. See arendab julgust omavahel suhelda, mis on kasuks meeskondlikus mõttes. Soetame lauamänge, mis on vahvad ja ka arendavad, sest hetkel puuduvad noortel igasugused võimalused. Mängud kestaks kaua ning võimaldaksid ka tulevikus mängides suhelda ja teineteist tundma õppida.

Teisipäev - õhtune noortekohvik, kus snäkilaua taga saavad noored kokku ja arutlevad neid puudutavate teemade üle (ühiskond, kodukoht ja koolielu).

Kolmapäev - Väljasõit Kiviõlisse, kus toimub meeskonnatöö harjutamine läbi erinevate ülesannete, mis noorte koostöö proovile paneb.

Neljapäev - eneseanalüüsipäev tegevustega analüüsinurgas (loome mugava nurgakese, kus noored saavad omaette mõtiskleda või sõbraga muret jagada) ja ehk ka stiilipäev, kus kõik kannavad ühte värvi riietust ehk meie idee on: iga noor leiab endale sobiva värvi ja riietub sellesse - see näitab seda, et me oleme erinevad ja see annabki elule värvi. Soetame istumispadjad ja vaiba, mida hetkel ei ole - istumiseks on meil pingid, kus saab istuda ühes rivis.

Reede - Õpikodade päev koos inspireerivate külalistega.