KOOLINOORSOOTÖÖ

Koolinoorsootöö on koolis teostatav noorsootöö, mis toetab kooli õppekava eesmärkide saavutamist, põhineb tunnivälisel tegevusel ning seda viib ellu kooli noorsootöötaja ehk huvijuht. Kohtla-Nõmme Kooli koolinoorsootöö keskendub mitteformaalsele õppele.

Koolinoorsootööd koolis koordineerib koolinoorsootöötaja Imbi Tito (imbi.tito@kohtlanomme.edu.ee).