TUGISÜSTEEMID

Kohtla-Nõmme Kooli tugisüsteemid on järgmised:

  • õpetajate konsultatsioonid;

  • õpiabirühmas osalemine;

  • praktiline eesti keel (PEK) ja keelekohvik muu emakeelega lastele;

  • logopeediline tugi lasteaiaosas (teisipäeviti, kolmapäeviti);

  • koostöö eripedagoogi (reedeti) ja noorem-sotsiaalpedagoogiga (teisipäeviti, neljapäeviti);

  • laiendatud ümarlaud: koostöös lapsevanemaga lapsele parima toetuse leidmiseks ja rakendamiseks.