MEIE LASTEAED

ÜLDINFO

Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas” tegutseb 1949. aastast alates. 2000 aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid.

2013. aasta septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime. Lasteaias on kolm rühma: Pääsusabad ehk sõimerühm, Sinitiivakesed ehk keskmine (noorem) rühm ja Lapsuliblikad ehk vanem (koolieelne) rühm.

Lasteaed on avatud argipäeviti 7.00-18.00. Õppetöö toimub eesti keeles. Toitu valmistab Kohtla-Nõmme Kooli söökla, mis on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga.

Juhtkonna töökoosolekud toimuvad igal neljapäeval kell 13.30.

Õpetajate koostööaeg koolis on neljapäeviti 15.00-16.00.

Õpetajate koostööaeg lasteaias on kolmapäeviti 13.00-14.00.

Meie jaoks on tähtsad:

 • lastesõbralikkus ja individuaalsuse arvestamine;

 • loovus ja loovad isikud;

 • koostöö lastevanematega;

 • tervis;

 • elukestev õpe;

 • meeskonnatöö;

 • head suhted.

MISSIOON: toetada mitmekülgselt ja järjepidevalt peret lapse alushariduse omandamisel läbi mängu, terviklikuisiksuse kujunemist ning laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaelugatoimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Selleks on vaja:

 • luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused;

 • toetada loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;

 • soodustada lapse kasvamist vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks;

 • jääda teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmiks inimeseks;

 • toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;

 • anda igale lapsele võimalus areneda sellises tempos nagu talle sobib;

 • toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

VISIOON:

 • koostöövalmidus;

 • õppetöö läbi mängu;

 • õues õppimise väärtustamine;

 • lasteaiast läheb kooli endaga hästi toimetulev, kõigest huvituv laps.

RÜHMAD

Sõimerühm "Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036

 • laste vanus 1,5-3 eluaastat

 • õpetaja: Piret Ammas

 • assistent: Tiina Telling

 • õpetaja abi: Julia Hutrov

Päevakava


Noorem rühm "Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698

 • laste vanus 3-5 eluaastat

 • õpetajad: Kaija Alamets

Mariliis Kurs

 • õpetaja abi: Kärt Grauberg

Päevakava


Koolieelne rühm "Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788

 • laste vanus 5-7 eluaastat

 • õpetajad: Margot Poom

Eha Mägi

 • assistent: Angeelika Leppik

 • õpetaja abi: Enna Liiv

Päevakava

HUVIRINGID

2019/2020 õppeaastal on meie lasteaialastel võimalus osaleda järgmistes huviringides:

RÜTMIKA

 • Teisipäev kell 15.45- 16.15 Lapsuliblikad (vanem rühm)

 • Kolmapäev kell 15.45- 16.15 Sinitiivakesed (noorem rühm)

 • Juhendaja: Imbi Tito

Tants ja rütmika arendab lapsi läbi lõbusate mängude. Tunnis tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi, laulumänge ning katsetatakse erinevaid liikumis-ja tantsustiile.


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut.

Väärtustame lapse alushariduse omandamist läbi mängu, kujunedes terviklikuks isiksuseks.

Selleks loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame tegevustes turvatunde ja eduelamused ning toetame loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.

Väärtustame mõtete, et igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib.

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks:

 • koostöövalmidust;

 • õppetööd läbi mängu;

 • õues õppimise väärtustamist.

SÜNDMUSED

Traditsioonilised sündmused