MEIE LASTEAED

ÜLDINFO

Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas” tegutseb 1949. aastast alates. 2000 aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid.

2013. aasta septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime. Lasteaias on kolm rühma: Pääsusabad ehk sõimerühm, Sinitiivakesed ehk keskmine (noorem) rühm ja Lapsuliblikad ehk vanem (koolieelne) rühm. Kokku käib 2021/22 õppeaastal lasteaias 55 last.

Lasteaed on avatud argipäeviti 7.00-18.00. Õppetöö toimub eesti keeles. Toitu valmistab Kohtla-Nõmme Kooli söökla, mis on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga.

RÜHMAD

Sõimerühm "Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036

 • laste vanus 1,5-3 eluaastat

 • õpetaja: Piret Ammas

 • assistent: Tiina Telling

 • õpetajaabi: Enna Liiv

Päevakava


Noorem rühm "Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698

 • laste vanus 3-5 eluaastat

 • õpetajad: Kaija Alamets

Mariliis Kurs

 • õpetajaabid: Kärt Grauberg, Julia Hutrov

Päevakava


Koolieelne rühm "Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788

 • laste vanus 5-7 eluaastat

 • õpetajad: Margot Poom

Marilin Rego

 • assistendid: Angeelika Leppik, Kristin Kerov

Päevakava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut.

Väärtustame lapse alushariduse omandamist läbi mängu, kujunedes terviklikuks isiksuseks.

Selleks loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame tegevustes turvatunde ja eduelamused ning toetame loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.

Väärtustame mõtete, et igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib.

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks:

 • koostöövalmidust;

 • õppetööd läbi mängu;

 • õues õppimise väärtustamist.

MITTEFORMAALSED TEGEVUSED

2021/2022 õppeaastal on meie lasteaialastel võimalus osaleda järgmises mitteformaalsetes tegevustes:

RÜTMIKA

 • teisipäev kell 15.45- 16.15 Lapsuliblikad

 • kolmapäev kell 15.45- 16.15 Sinitiivakesed

 • juhendaja: Imbi Tito

Tants ja rütmika arendab lapsi läbi lõbusate mängude. Tunnis tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi, laulumänge ning katsetatakse erinevaid liikumis-ja tantsustiile.

KEELEKOHVIK

 • esmaspäev ja neljapäev 9.15-10.00 Lapsuliblikad

 • juhendaja: Kristi Ait

Muu emakeelega laste eesti keele oskuse parendamine läbi mängu ja meeskonnatöö.

ARVUTI ALGÕPETUS

 • kolmapäev 9.15-10.00 Lapsuliblikad

 • juhendaja: Joonas Sillat

Sissejuhatus IT maailma, esmaste digipädevuste arendamine.

eraspordikool SEPPSi SPORDIRING

 • esmaspäev 15.45-16.15 I rühm, 16.30-17.00 II rühm

 • juhendaja: Evelin Valgepea

 • tasuline: 15€ (tasub lapsevanem are alusel)

Liikumine ja liikumisrõõmu süvendamine läbi erinevate mängude ja harjutuste.

SÜNDMUSED

Traditsioonilised sündmused