RÜHMAD

RÜHMAD

Sõimerühm "Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036

 • laste vanus 1,5-3 eluaastat

 • õpetaja: Piret Ammas

 • assistent: Tiina Telling

 • õpetaja abi: Julia Hutrov

Päevakava


Noorem rühm "Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698

 • laste vanus 3-5 eluaastat

 • õpetajad: Kaija Alamets

Mariliis Kurs

 • õpetaja abi: Kärt Grauberg

Päevakava


Koolieelne rühm "Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788

 • laste vanus 5-7 eluaastat

 • õpetajad: Margot Poom

Eha Mägi

 • assistent: Angeelika Leppik

 • õpetaja abi: Enna Liiv

Päevakava


Asta Jugaste

muusikaõpetaja


Piret Niglas

liikumisõpetaja