KOHTLA-NÕMME KOOL

Kohtla-Nõmme Kool on Toila vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis hõlmab endas 9-klassilist üldhariduskooli ja lasteaeda ning mille eesmärk on tagada kohalikele lastele kvaliteetne alus- ja üldharidus vastavalt riiklike õppekavade alusel koostatud õppekavadele ja õpiväljunditele. Kohtla-Nõmme Kool on tulevikku vaatav, ajalugu kandev, väärtusi kujundav ning kogukonda kaasav organisatsioon, kus igaühe tugevusi võimestatakse ja teineteist märgatakse. Meie näeme südamega!

Meie infonurk

Tundide ajad

  1. tund 8.20 – 9.05

  2. tund 9.15 – 10.00

  3. tund 10.10- 10.55

1.-4. klassi lõuna

  1. tund 11.15- 12.00

5.-9. klassi lõuna

  1. tund 12.20- 13.05

  2. tund 13.15 – 14.00

  3. tund 14.10 – 14.55

  4. tund 15.05 – 15.50

Trimestrid

I 01.09.20 - 29.11.20

II 02.12.20 - 05.03.21

III 09.03.21 - 09.06.21

Kontakt

Direktor Mariliis Oder

(+372) 56839391

mariliis.oder@kohtlanomme.edu.ee

Kooli 6, Kohtla-Nõmme, Toila vald, Ida-Virumaa 30503 /asukoht/

(+372) 3325144

kool@kohtlanomme.edu.ee

Haldusjärelvalvet teostab: Haridus- ja Teadusministeerium /Munga 18 TARTU 50088; (+372) 735 0222; hm@hm.ee/