MEIE KOOLIOSA

KNK arendusaktiiv S.I.S.U

 • õppejuht Jana Kolga

 • juhiabi Ege Jool

 • koolinoorsootöötaja Imbi Tito

 • aineõpetaja Marje Kaljumäe

 • aineõpetaja Piret Niglas

 • õpiabi juhendaja Merit Kaljus

 • noorem-sotsiaalpedagoog Ingrit Toots

 • direktor Mariliis Oder

KNK diginurk: kolmapäeviti 14.20/15.15 KNK arvutiklassis.

S.I.S.U töökoosolek: igal neljapäeval kell 11.05 KNK muuseumis.

Õpetajate koostööaeg lasteaias: kaks korda kuus kolmapäeviti ajavahemikus 11.15-12.20 ühes KNK lasteaiarühmas.

Õpetajate koostööaeg koolis: neljapäeviti 15.15-16.00 KNK muuseumis.

Kohtla-Nõmme Koolis:

 • toimub õppetöö ja suhtlus eesti keeles;

 • jaguneb õppeaasta trimestriteks;

 • on koolilõuna õpilastele tasuta;

 • õpikud ja töövihikud õpilastele tasuta;

 • on A-võõrkeeleks inglise keel (alates 2. klassist);

 • on B-võõrkeeleks vene keel (alates 5. klassist);

 • on õpilastel võimalus osaleda tasuta mitmes huviringis;

 • töötab pikapäevarühm 1.-3. klassile;

 • hindame õpitulemusi protsendiliselt;

 • peetakse oluliseks koolidemokraatiat;

 • rakendatakse kaasavat juhtimist.

Vaheajad

 • 24.-30.10.2022

 • 22.12.2022-08.01.2023

 • 27.02.-05.03.2023

 • 24.-30.04.2023

 • 14.06-31.08.2023

Tundide ajad

 1. tund 8.20 – 9.05

 2. tund 9.15 – 10.00

1.-2. klassi lõuna

 1. tund 10.20- 11.05

3.-5. klassi lõuna

 1. tund 11.25- 12.10

6.-9. klassi lõuna

 1. tund 12.30- 13.15

 2. tund 13.25 – 14.10

 3. tund 14.20 – 15.05

 4. tund 15.15 – 16.00

Trimestrid

I 01.09.22 - 25.11.22

II 26.11.22 - 10.03.23

III 11.03.23 - 13.06.23

Õpilate arv