MEIE LASTEAIAOSA

VASTUVÕTT

Kohtla-Nõmme Kooli lasteaiaosa vastuvõtu ja lahkumise taotlusi tuleb esitada Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO https://piksel.ee/arno/toila/avaleht.

ÜLDINFO

Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas” tegutses 1949. aastast alates. 2000. aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid. 2013. aasta septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime. 

1. septembrist 2022 on KNK lasteaiaosas neli rühma: Pääsusabad, Sinitiivakesed, Rohetiivakesed ja Lapsuliblikad. Kohti on KNK lasteaiaosas 60. Hetkel käib KNK lasteaiaosas 44 last.

Lasteaiaosa on avatud argipäeviti 7.00-18.00. Õppetöö toimub eesti keeles. Toitu valmistab Kohtla-Nõmme Kooli söökla, mis on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga. 

"Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036 

Mariliis Kurs

Päevakava

"Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698 

Ingrid Sternhof

Päevakava

"Rohetiivakesed

☎  (+372) 54240833

Marilin Rego

Päevakava

"Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788 

Kristin Kerov

Päevakava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut.

Väärtustame lapse alushariduse omandamist läbi mängu, kujunedes terviklikuks isiksuseks.

Selleks loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame tegevustes turvatunde ja eduelamused ning toetame loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta

Väärtustame mõtete, et igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib.

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks:

MITTEFORMAALSED TEGEVUSED

 2022/2023 õppeaastal on meie lasteaialastel võimalus osaleda järgmises mitteformaalsetes tegevustes:

KEELEKOHVIK

Muu emakeelega laste eesti keele oskuse parendamine läbi mängu ja meeskonnatöö.

ROBOOTIKA

Sissejuhatus robootikamaailma.

eraspordikool SEPPSi SPORDIRING

Liikumine ja liikumisrõõmu süvendamine läbi erinevate mängude ja harjutuste.

SÜNDMUSED

Traditsioonilised sündmused