MEIE LASTEAIAOSA

ÜLDINFO

Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas” tegutses 1949. aastast alates. 2000. aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid. 2013. aasta septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime. 2022. aastal avati KNK lasteaiaosas 4. rühm.

KNK lasteaiaosas neli rühma: Pääsusabad, Sinitiivakesed, Rohetiivakesed ja Lapsuliblikad. Kõikidel rühmadel on oma fookus: iseseisvus & liikumine, praktiline loovus, õuesõpe ja S.T.E.A.M. Kohti on KNK lasteaiaosas 60. Hetkel käib KNK lasteaiaosas 52 last.

Lasteaiaosa on avatud argipäeviti 7.00-18.00. Õppetöö toimub eesti keeles. Toitu valmistab Kohtla-Nõmme Kooli söökla, mis on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga. 

"Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036 

Mariliis Kurs

Päevakava

"Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698 

Ingrid Sternhof

Päevakava

"Rohetiivakesed

☎  (+372) 54240833

Marilin Rego

Päevakava

"Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788 

Kristin Kerov

Päevakava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut.

Väärtustame lapse alushariduse omandamist läbi mängu, kujunedes terviklikuks isiksuseks.

Selleks loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame tegevustes turvatunde ja eduelamused ning toetame loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta

Väärtustame mõtete, et igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib.

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks:

MITTEFORMAALSED TEGEVUSED

 2023/2024 õppeaastal on meie lasteaialastel võimalus osaleda järgmises mitteformaalsetes tegevustes:

ROBOOTIKA

Sissejuhatus robootikamaailma.

NOOVA jalgpallikool

Liikumine ja liikumisrõõmu süvendamine läbi jalgpalli.

SÜNDMUSED

Traditsioonilised sündmused