MEIE LASTEAIAOSA

ÜLDINFO

Kohtla-Nõmme lasteaed „Liblikas” tegutses 1949. aastast alates. 2000. aastal kolis lasteaed Kohtla Põhikooli hoonesse. Selleks renoveeris vallavalitsus koolimaja I korrusel lasteaia jaoks ruumid. 2013. aasta septembrist ühines lasteaed põhikooliga ja kannab Kohtla-Nõmme Kooli nime.

1. septembrist 2022 on KNK lasteaiaosas neli rühma: Pääsusabad, Sinitiivakesed, Rohetiivakesed ja Lapsuliblikad. Kohti on KNK lasteaiaosas 60. Hetkel käib KNK lasteaiaosas 44 last.

Lasteaiaosa on avatud argipäeviti 7.00-18.00. Õppetöö toimub eesti keeles. Toitu valmistab Kohtla-Nõmme Kooli söökla, mis on liitunud PRIA koolipiima- ja puuvilja projektiga.

"Pääsusabad“

☎ (+372) 5138036

 • laste vanus 1,5-3 eluaastat

 • õpetajad: Kaija Alamets

Mariliis Kurs

 • õpetajaabi: /konkurss avatud/

Päevakava

"Sinitiivakesed“

☎ (+372) 53447698

 • laste vanus 3-4 eluaastat

 • õpetajad: Piret Ammas

Ingrid Sternhof

 • assistent: Tiina Telling

Päevakava

"Rohetiivakesed

☎ (+372) 54240833

 • laste vanus 4-5 eluaastat

 • õpetajad: Margot Poom

Marilin Rego

 • assistent: Angeelika Leppik

Päevakava

"Lapsuliblikad

☎ (+372) 53492788

 • laste vanus 5-7 eluaastat

 • õpetajad: Kärt Grauberg

Kristin Kerov

 • assistent: Julia Hutrov

Päevakava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset (sealhulgas kõlbelist ja esteetilist) arengut.

Väärtustame lapse alushariduse omandamist läbi mängu, kujunedes terviklikuks isiksuseks.

Selleks loome lapsele arengut soodustava keskkonna, tagame tegevustes turvatunde ja eduelamused ning toetame loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.

Väärtustame mõtete, et igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib.

Õppe- ja kasvatustegevuses peame oluliseks:

 • koostöövalmidust;

 • õppetööd läbi mängu;

 • õues õppimise väärtustamist.

MITTEFORMAALSED TEGEVUSED

2022/2023 õppeaastal on meie lasteaialastel võimalus osaleda järgmises mitteformaalsetes tegevustes:

KEELEKOHVIK

 • vastavalt rühma päevakavale

 • juhendajad: Marilin Rego, Margot Poom, Julia Hutrov ja Ingrid Sternhof

Muu emakeelega laste eesti keele oskuse parendamine läbi mängu ja meeskonnatöö.

ROBOOTIKA

 • kolmapäev 10.00-10.30 Lapsuliblikad

 • juhendaja: Natalja Hramtsova

Sissejuhatus robootikamaailma.

eraspordikool SEPPSi SPORDIRING

 • esmaspäev 15.30-16.00

 • juhendaja: Elina Partõka

 • tasuline: 18€ (tasub lapsevanem arve alusel)

Liikumine ja liikumisrõõmu süvendamine läbi erinevate mängude ja harjutuste.

SÜNDMUSED

Traditsioonilised sündmused