ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires KNKsisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

2022/2023 kuuluvad Kohtla-Nõmme Kooli õpilasesindusse:

Kuldar Kütt

Daaniel Levin

Ellen Karolina Rooden

Edith Seljamäe

Sofia Kolesnikova

Arina Kolubai

Gerten Pilv

Kevin-Martin Tammiste

KNK õpilasesindus kohtub neljapäeviti kell 10.00 Kohtla-Nõmme Kooli muuseumis (3. korrus).