ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires KNKsisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. 

Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

2023/2024 on Kohtla-Nõmme Koolis õpilasesinduse restardi-õppeaasta.  #koossisuni